Półkolonia z Placówki dziennej w Mielcu
Półkolonia z Placówki Dziennej w Mielcu.
Dzieci uczestniczyły w lekcji historii o naszych przodkach, wzięli udział w warsztatach garncarskich oraz strzelania z łuku.